کارخانه و دفتر مرکزی:

مشهد مقدس – کیلومتر 16 جاده کلات

بعد از سه راهی سد کارده – شرکت فرش زرباف خراسان

 

صندوق پستی :1141 - 91735

تلفن :  32626668-051

فکس : 32626669-051

info@zarbafcarpet.com

نام :
شرکت :
ایمیل :
متن :